FANDOM


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& BEGIN /usr/local/www/html/proteins/Compiled_Programs/WYRM/PyMOL_highlight_conserved_residues &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Successfully read 2 file paths from WYRM_file_paths.txt

generic_input                     /usr/local/www/html/proteins/workspace/
generic_output                    /usr/local/www/html/proteins/htdocs/results/

======================================================

Sequence file type = 3

Sequence type = 3

Got here 1
Got here 2
Got here 3
Sequence 1
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Sequence 2
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Got here 3
Got here 4
Read 2 amino_acid sequences from PIR Sequence file /usr/local/www/html/proteins/workspace/At2g13680-C-2ckj_A.pir.txt

======================================================

Assigned types to 943 residues in Sequence 2-13680-C, 47 remain unknown
Assigned types to 523 residues in Sequence 2ckj_A, 467 remain unknown

======================================================

Successfully read 576 entries for residue match scoring matrix /usr/local/www/html/proteins/workspace/BLOSUM62.dat

Read the residue match scoring matrix /usr/local/www/html/proteins/workspace/BLOSUM62.dat

======================================================

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 143 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 144 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 145 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 146 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 147 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 179 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 180 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 181 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 182 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 183 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 184 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 185 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 186 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 187 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 188 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 189 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 201 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 202 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 203 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 283 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 326 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 327 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 328 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 329 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 330 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 331 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 332 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 333 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 334 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 335 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 336 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 337 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 338 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 339 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 340 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 341 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 342 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 343 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 344 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 345 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 346 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 403 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 573 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 574 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 575 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 638 All residues are positively and negatively charged

Error in function WYRM_analyze_conservation_in_sequence_alignment()
Path index 639 All residues are positively and negatively charged

Translated sequence file At2g13680-C-2ckj_A.pir.txt into sequence alignment.

======================================================

>2CKJ.pdb Made from 39530 ATOM records in 2CKJ.pdb
ADKLVFFVNGRKVVEKNADPETTLLAYLRRKLGLSGTKLGCGEGGCGACT
VMLSKYDRLQNKIVHFSANACLAPICSLHHVAVTTVEGIGSTKTRLHPVQ
ERIAKSHGSQCGFCTPGIVMSMYTLLRNQPEPTMEEIENAFQGNLCRCTG
YRPILQGFRTFARPSLFKPEEFTPLDPTQEPIFPPELLRLKDTPRKQLRF
EGERVTWIQASTLKELLDLKAQHPDAKLVVGNTEIGIEMKFKNMLFPMIV
CPAWIPELNSVEHGPDGISFGAACPLSIVEKTLVDAVAKLPAQKTEVFRG
VLEQLRWFAGKQVKSVASVGGNIITASPISDLNPVFMASGAKLTLVSRGT
RRTVQMDHTFFPGYRKTLLSPEEILLSIEIPYSREGEYFSAFKQASDIAK
VTSGMRVLFKPGTTEVQELALCYGGMANRTISALKTTQRQLSKLWKEELL
QDVCAGLAEELHLPPDAPGGMVDFRCTLTLSFFFKFYLTVLQKLGQENLE
VQLFQEVPKGQSEEDMVGRPLPHLAADMQASGEAVYCDDIPRYENELSLR
LVTSTRAHAKIKSIDTSEAKKVPGFVCFISADDVPGSNITGICNDETVFA
KDKVTCVGHIIGAVVADTPEHTQRAAQGVKITYEELPAIITIEDAIKNNS
FYGPELKIEKGDLKKGFSEADNVVSGEIYIGGQEHFYLETHCTIAVPKGE
AGEMELFVSTQNTMKTQSFVAKMLGVPANRIVVRVKRMGGGFGGKETRST
VVSTAVALAAYKTGRPVRCMLDRDEDMLITGGRHPFLARYKVGFMKTGTV
VALEVDHFSNVGNTQDLSQSIMERALFHMDNCYKIPNIRGTGRLCKTNLP
SNTAFRGFGGPQGMLIAECWMSEVAVTCGMPAEEVRRKNLYKEGDLTHFN
QKLEGFTLPRCWEECLASSQYHARKSEVDKFNKENCWKKRGLCIIPTKFG
ISFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKI
PTSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILKRLEPYKK
KNPSGSWEDWVTAAYMDTVSLSATGFYRTPNLGYSFETNSGNPFHYFSYG
VACSEVEIDCLTGDHKNLRTDIVMDVGSSLNPAIDIGQVEGAFVQGLGLF
TLEELHYSPEGSLHTRGPSTYKIPAFGSIPIEFRVSLLRDCPNKKAIYAS
KAVGEPPLFLAASIFFAIKDAIRAARAQHTGNNVKELFRLDSPATPEKIR
NACVDKFTTLCVTWTADKLVFFVNGRKVVEKNADPETTLLAYLRRKLGLS
GTKLGCGEGGCGACTVMLSKYDRLQNKIVHFSANACLAPICSLHHVAVTT
VEGIGSTKTRLHPVQERIAKSHGSQCGFCTPGIVMSMYTLLRNQPEPTME
EIENAFQGNLCRCTGYRPILQGFRTFARPSLFKPEEFTPLDPTQEPIFPP
ELLRLKDTPRKQLRFEGERVTWIQASTLKELLDLKAQHPDAKLVVGNTEI
GIEMKFKNMLFPMIVCPAWIPELNSVEHGPDGISFGAACPLSIVEKTLVD
AVAKLPAQKTEVFRGVLEQLRWFAGKQVKSVASVGGNIITASPISDLNPV
FMASGAKLTLVSRGTRRTVQMDHTFFPGYRKTLLSPEEILLSIEIPYSRE
GEYFSAFKQASRREDDIAKVTSGMRVLFKPGTTEVQELALCYGGMANRTI
SALKTTQRQLSKLWKEELLQDVCAGLAEELHLPPDAPGGMVDFRCTLTLS
FFFKFYLTVLQKLGQENLEDKCGKLDPTFASATDVQLFQEVPKGQSEEDM
VGRPLPHLAADMQASGEAVYCDDIPRYENELSLRLVTSTRAHAKIKSIDT
SEAKKVPGFVCFISADDVPGSNITGICNDETVFAKDKVTCVGHIIGAVVA
DTPEHTQRAAQGVKITYEELPAIITIEDAIKNNSFYGPELKIEKGDLKKG
FSEADNVVSGEIYIGGQEHFYLETHCTIAVPKGEAGEMELFVSTQNTMKT
QSFVAKMLGVPANRIVVRVKRMGGGFGGKETRSTVVSTAVALAAYKTGRP
VRCMLDRDEDMLITGGRHPFLARYKVGFMKTGTVVALEVDHFSNVGNTQD
LSQSIMERALFHMDNCYKIPNIRGTGRLCKTNLPSNTAFRGFGGPQGMLI
AECWMSEVAVTCGMPAEEVRRKNLYKEGDLTHFNQKLEGFTLPRCWEECL
ASSQYHARKSEVDKFNKENCWKKRGLCIIPTKFGISFTVPFLNQAGALLH
VYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKIPTSKIYISETSTNTVP
NTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILKRLEPYKKKNPSGSWEDWVTAAYM
DTVSLSATGFYRTPNLGYSFETNSGNPFHYFSYGVACSEVEIDCLTGDHK
NLRTDIVMDVGSSLNPAIDIGQVEGAFVQGLGLFTLEELHYSPEGSLHTR
GPSTYKIPAFGSIPIEFRVSLLRDCPNKKAIYASKAVGEPPLFLAASIFF
AIKDAIRAARAQHTGNNVKELFRLDSPATPEKIRNACVDKFTTLCVCKPW
SVRADKLVFFVNGRKVVEKNADPETTLLAYLRRKLGLSGTKLGCGEGGCG
ACTVMLSKYDRLQNKIVHFSANACLAPICSLHHVAVTTVEGIGSTKTRLH
PVQERIAKSHGSQCGFCTPGIVMSMYTLLRNQPEPTMEEIENAFQGNLCR
CTGYRPILQGFRTFARPSLFKPEEFTPLDPTQEPIFPPELLRLKDTPRKQ
LRFEGERVTWIQASTLKELLDLKAQHPDAKLVVGNTEIGIEMKFKNMLFP
MIVCPAWIPELNSVEHGPDGISFGAACPLSIVEKTLVDAVAKLPAQKTEV
FRGVLEQLRWFAGKQVKSVASVGGNIITASPISDLNPVFMASGAKLTLVS
RGTRRTVQMDHTFFPGYRKTLLSPEEILLSIEIPYSREGEYFSAFKQASR
REAKVTSGMRVLFKPGTTEVQELALCYGGMANRTISALKTTQRQLSKLWK
EELLQDVCAGLAEELHLPPDAPGGMVDFRCTLTLSFFFKFYLTVLQKLGQ
ENLEDKCGKLDPTFASATDVQLFQEVPKGQSEEDMVGRPLPHLAADMQAS
GEAVYCDDIPRYENELSLRLVTSTRAHAKIKSIDTSEAKKVPGFVCFISA
DDVPGSNITGICNDETVFAKDKVTCVGHIIGAVVADTPEHTQRAAQGVKI
TYEELPAIITIEDAIKNNSFYGPELKIEKGDLKKGFSEADNVVSGEIYIG
GQEHFYLETHCTIAVPKGEAGEMELFVSTQNTMKTQSFVAKMLGVPANRI
VVRVKRMGGGFGGKETRSTVVSTAVALAAYKTGRPVRCMLDRDEDMLITG
GRHPFLARYKVGFMKTGTVVALEVDHFSNVGNTQDLSQSIMERALFHMDN
CYKIPNIRGTGRLCKTNLPSNTAFRGFGGPQGMLIAECWMSEVAVTCGMP
AEEVRRKNLYKEGDLTHFNQKLEGFTLPRCWEECLASSQYHARKSEVDKF
NKENCWKKRGLCIIPTKFGISFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTE
MGQGLHTKMVQVASRALKIPTSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNG
QAVYAACQTILKRLEPYKKKNPSGSWEDWVTAAYMDTVSLSATGFYRTPN
LGYSFETNSGNPFHYFSYGVACSEVEIDCLTGDHKNLRTDIVMDVGSSLN
PAIDIGQVEGAFVQGLGLFTLEELHYSPEGSLHTRGPSTYKIPAFGSIPI
EFRVSLLRDCPNKKAIYASKAVGEPPLFLAASIFFAIKDAIRAARAQHTG
NNVKELFRLDSPATPEKIRNACVDKFTTLCVPWSVRADKLVFFVNGRKVV
EKNADPETTLLAYLRRKLGLSGTKLGCGEGGCGACTVMLSKYDRLQNKIV
HFSANACLAPICSLHHVAVTTVEGIGSTKTRLHPVQERIAKSHGSQCGFC
TPGIVMSMYTLLRNQPEPTMEEIENAFQGNLCRCTGYRPILQGFRTFARP
SLFKPEEFTPLDPTQEPIFPPELLRLKDTPRKQLRFEGERVTWIQASTLK
ELLDLKAQHPDAKLVVGNTEIGIEMKFKNMLFPMIVCPAWIPELNSVEHG
PDGISFGAACPLSIVEKTLVDAVAKLPAQKTEVFRGVLEQLRWFAGKQVK
SVASVGGNIITASPISDLNPVFMASGAKLTLVSRGTRRTVQMDHTFFPGY
RKTLLSPEEILLSIEIPYSREGEYFSAFKQASRREDDIAKVTSGMRVLFK
PGTTEVQELALCYGGMANRTISALKTTQRQLSKLWKEELLQDVCAGLAEE
LHLPPDAPGGMVDFRCTLTLSFFFKFYLTVLQKLGQENLEDKCGKLDPDV
QLFQEVPKGQSEEDMVGRPLPHLAADMQASGEAVYCDDIPRYENELSLRL
VTSTRAHAKIKSIDTSEAKKVPGFVCFISADDVPGSNITGICNDETVFAK
DKVTCVGHIIGAVVADTPEHTQRAAQGVKITYEELPAIITIEDAIKNNSF
YGPELKIEKGDLKKGFSEADNVVSGEIYIGGQEHFYLETHCTIAVPKGEA
GEMELFVSTQNTMKTQSFVAKMLGVPANRIVVRVKRMGGGFGGKETRSTV
VSTAVALAAYKTGRPVRCMLDRDEDMLITGGRHPFLARYKVGFMKTGTVV
ALEVDHFSNVGNTQDLSQSIMERALFHMDNCYKIPNIRGTGRLCKTNLPS
NTAFRGFGGPQGMLIAECWMSEVAVTCGMPAEEVRRKNLYKEGDLTHFNQ
KLEGFTLPRCWEECLASSQYHARKSEVDKFNKENCWKKRGLCIIPTKFGI
SFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKIP
TSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILKRLEPYKKK
NPSGSWEDWVTAAYMDTVSLSATGFYRTPNLGYSFETNSGNPFHYFSYGV
ACSEVEIDCLTGDHKNLRTDIVMDVGSSLNPAIDIGQVEGAFVQGLGLFT
LEELHYSPEGSLHTRGPSTYKIPAFGSIPIEFRVSLLRDCPNKKAIYASK
AVGEPPLFLAASIFFAIKDAIRAARAQHTGNNVKELFRLDSPATPEKIRN
ACVDKFTTLCVTCKPWSVR

======================================================

Best alignment:
2CKJ.pdb  294 KTEVFRGVLEQLRWFAGKQVKSVASVGGNIITASPI  329
         + +F G + L WF  Q S ++G ++ ASP+
2-13680-C  368 REHIFTGSVSSLAWFMSNQETSFVTIGQRVL-ASPL  402

======================================================

Highlighted IDENTICAL residue VAL 326 index1 297 path 413  %Seq 100.00
Highlighted IDENTICAL residue VAL 330 index1 301 path 417  %Seq 100.00
Highlighted IDENTICAL residue GLU 332 index1 303 path 419  %Seq 50.00
Highlighted IDENTICAL residue GLN 333 index1 304 path 420  %Seq 50.00
Highlighted IDENTICAL residue LEU 334 index1 305 path 421  %Seq 50.00
Highlighted IDENTICAL residue ARG 335 index1 306 path 422  %Seq 50.00
Highlighted IDENTICAL residue TRP 336 index1 307 path 423  %Seq 50.00
Highlighted 7 residues for visualization

Wrote PyMOL macro into file /usr/local/www/html/proteins/htdocs/results/At2g13680-C-2ckj_A.pir.txt.2CKJ.pdb.conservation.pml

===============================================================================

The program

/usr/local/www/html/proteins/Compiled_Programs/WYRM/PyMOL_highlight_conserved_residues At2g13680-C-2ckj_A.pir.txt PIR amino_acid 2CKJ.pdb _ 100.0 BLOSUM62.dat 

completed successfully.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ END /usr/local/www/html/proteins/Compiled_Programs/WYRM/PyMOL_highlight_conserved_residues @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.